En allt större andel av elen i Sverige kommer från förnybara källor. Det gäller både den el som tillverkas i Sverige och den el som används.

160930_tabell_fornybar_elDet här visar Ny Tekniks kartläggning. 2015 blev året då gröna energikällor tog över 7,5 TWh från kärnkraften i Sverige, jämfört med året innan. Ny Tekniks sammanställning av elförsäljningen från de 20 största elhandelsbolagen i Sverige visar en tydlig trend: den kärnkraftsel som såldes i Sverige under 2015 har minskat från 35,7 TWh till 28,38 TWh, jämfört med 2014.

Elen från förnybara källor har ökat från 52,7 TWh till 62,52 TWh. Däremot ligger den försålda elen från fossila källor kvar på 9,18 TWh, jämfört med 9,3 TWh året innan.

Det finns 123 elhandelsbolag i Sverige, som under 2015 sålde 136 TWh el till privatkunder och företag. Ny Teknik har kartlagt de 20 största bolagen, som säljer drygt 100 TWh el till 4,5 miljoner kunder.

De flesta elhandelsbolagen levererar förnybar el till kunder som inte gör något eget val, men fyra av de 20 största: Eon, Haflund, Energiförsäljning Sverige och Storuman Energi, levererar den nordiska residualmixen, en blandning som består av 40,8 procent kärnkraft, 17,1 procent förnybart och 42,1 procent fossilt.

Ny Tekniks kartläggning bygger på företagens egna uppgifter om hur mycket el de sålt under 2015, och hur den fördelar sig på olika källor. Kartläggningen handlar om den el som faktiskt såldes och användes i Sverige, men trenden med minskad kärnkraft går också igen på produktionssidan.

Statistik från Svensk Energi visar att de svenska kärnkraftverken minskade sin produktion med 13 procent mellan 2014 och 2015, från 62,2 TWh till 54,4 TWh. Samtidigt ökade vattenkraften från 63,4 TWh till 74 TWh och vindkraften från 11,5 till 16,6 TWh.

Om Sverige bara skulle använda den grönaste elen som tillverkas i landet skulle vi nu kunna ha 80 procent förnybar el och 20 procent kärnkraft. Om vindkraftsproduktionen fortsätter öka i samma takt så skulle ett mål med 100 procent förnybar el kunna vara inom räckhåll om några år. Men systemet med fri handel av el och ursprungsgarantier gör förstås att elen hamnar hos den som är beredd att betala för den.

Nordisk residualmix
Det är den el på marknaden som producerats i Norden som blir över när bolagens aktiva val har gjorts.

2015: 40,8 procent kärnkraft, 17,1 procent förnybart, 42,1 procent fossilt.

2014: 44,0 procent kärnkraft, 14,1 procent förnybart, 41,9 procent fossilt.

Källa: Ny  Teknik

Etiketter: , , , Last modified: 30 september, 2016