Viktigt arbete för biologisk mångfald. Göteborg är tvåa på Svenska Naturskyddsföreningens lista över kommuner som jobbar bäst för att gynna bin och andra pollinerande insekter. Bäst är Helsingborg. Göteborg placerar sig dock bäst bland storstäderna.

bee_bi_pollen_960_720Kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Blommande vägkanter, grön infrastruktur och att göra om gräsytor till blommande ängar är exempel på hur de vinnande kommunerna jobbar för att göra livet lättare för bin och andra insekter som pollinerar växter.

Hoppas andra kommuner inspireras
Naturskyddsföreningen har kartlagt hur de svenska kommunerna arbetar för att gynna viktiga pollinatörer.  212 av 290 kommuner svarade på frågor om hur deras planerade och praktiska arbete ser ut.  Bäst resultat fick Helsingborgs stad, Göteborg kommer på andra plats, Motala och Lomma delar på tredjeplatsen.

Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete, säger Karin Lexén.

Miljöutredare Klara Jansson på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad är glad för andraplaceringen:

– Det här känns jättekul! Det bekräftar vilket bra jobb vi gör för bin och andra pollinerande insekter och ger lite extra energi till att växla upp arbetet ytterligare!

Vad är det Göteborg gör specifikt för bina?
Som vår topplacering visar på så gör vi mycket! För att ge vildbin mat så gör vi om gräsmattor till ängsmark, väljer växter till våra planteringar som gynnar pollinatörer och sköter skogen så att vi får fler blommande träd och buskar. För att ge bina någonstans att bo anlägger vi sandytor och placerar ut död ved. På den större skalan arbetar vi för mer ekologisk mat i våra verksamheter för att förbättra för bina globalt.

Sedan vill jag också lyfta det viktiga pedagogiska arbetet som så många i staden bedriver, där både barn och vuxna lär sig om hur viktiga pollinatörer är och hur de kan hjälpa dem på sin skolgård eller på sin balkong,  säger Klara Jansson.

Läs mer…

PDF med hela rapporten: rapport_sveriges_bivanligaste_kommun_2020_naturskyddsforeningen_200529

Källa: Vårt Göteborg


Ekocentrum samarbetar sedan många år med företaget Beepartners i Göteborg. Genom dem är vi värdar för den pedagogiska bikupan – apiariet – i Hisingsparken. Vi får varje år honung från kupan som en härlig bi(!)produkt av samarbetet, som syftar till att bidra till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det här kan många verksamheter göra – kanske kan ni ha en bikupa på taket?!  Till Beepartners webb!

Beepartners_logo800x

Etiketter: , , , , , Last modified: 8 februari, 2022