Nyheter

Forskare vill veta vad som händer när bioplasterna ökar i återvinningen

Nya plaster på marknaden och ökade mängder plastavfall ställer större och större krav på återvinningscentralerna. En av de nya plasttyper som ska hanteras är bioplasterna vilka baseras på biologiskt råmaterial. Forskare vid Högskolan i Borås ska nu bringa klarhet i frågan om hur stor påverkan introduktionen av bioplaster har för plaståtervinningen.

Just bioplaster är väldigt omtalade, många menar att de drastiskt kan försämra kvaliteten på ett återvunnet plastmaterial om de inte noggrant sorteras ut innan återvinningsprocessen startas, säger Dan Åkesson, universitetslektor i Resursåtervinning.

Enligt Åkesson finns det en oro bland företag och forskare kring återvinning av bioplasterna. Dessutom kostar utsorteringen pengar för återvinningsföretagen

En förutsättning för att materialen ska kunna återvinnas och bli till nya produkter är att det material som mals ner är rent, säger Martin Bohlén, universitetslektor inom Resursåtervinning.

Åkesson och Bohlén ska under ett år undersöka, genom tester i laboratoriet, vilken påverkan inblandning av bioplast faktiskt har på ett konventionellt plastmaterials kvalitet.

Vi kommer att testa vanliga konventionella plaster och blanda små mängder bioplaster för att se hur stor påverkan blir, säger Dan Åkesson.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och Högskolan i Borås

Taggat , , , , ,