Nyheter

Rekordår för återtag av mobila enheter

Redeem Nordics rapporterar att man det senaste verksamhetsåret åter noterat en stor ökning av antalet mobila enheter som man återtog via sina partners och sedan sålde vidare till nya användare.

170815_återvinning_elektronik_mobiler_recycling

Brittiska Redeem Group är Europas ledande företag inom återtag, rekonditionering och försäljning av mobiler och läsplattor. Koncernen hanterar mer än 1,8 miljoner mobila enheter per år.

Redeem Nordics med huvudkontor i Tartu, Estland och verksamhet i de nordiska länderna samt Baltikum ansvarade för att fler än 500 000 mobila enheter kunde bytas in och säljas vidare till nya ägare under det senaste verksamhetsåret.

Både företag och privatpersoner inser i allt högre grad att det dels finns ett andrahandsvärde i ”gamla” telefoner samt att det är miljömässigt felaktigt att skrota telefonerna efter några få år. Under det föregående verksamhetsåret återbetalades cirka 300 MSEK till kunder som lämnade in sina mobila enheter till Redeem Nordics för återanvändning.

Av de mobila enheter som är funktionsdugliga och kan återanvändas säljer Redeem Nordics mer än 85 procent av enheterna för användning i Europa och resterande för användning i Asien och Afrika.

Källa: Recycling

Taggat , , ,