Få svenskar är beredda att göra avkall på sin livsstil för klimatets skull. Det som flest kan tänka sig att göra är att källsortera som klimatåtgärd. Men bara vara femte är beredd att minska sitt flygande.

160407_flygplats_kö_människor

Siffrorna kommer från Europeiska Investeringsbanken (EIB) som presenterar sin tredje internationella klimatundersökning. I undersökningen har man fokuserat på medborgarnas inställning till klimatvänliga åtgärder under det kommande året.

Det flesta svenskar – 67 procent – kan tänka sig att fortsätta med under året, är att källsortera och återvinna. Den inställningen delas av många andra i Europa – exempelvis är 74 procent av britterna och 72 procent av finnarna redo fortsätta källsortera under 2019.

Andra åtgärder som svenskarna kan tänka sig är att köpa lokalt odlade livsmedel efter säsong (48 procent). 30 procent kan tänka sig att åka kollektivt medan bara 28 procent är beredd att cykla. 26 procent kan tänka sig minska sin energiförbrukning och 24 procent att använda förnybar el.

41 procent kan tänka sig att minska sin konsumtion generellt sett och 37 procent kan tänka sig att sluta köpa plastprodukter.

Få vill minska flygandet

Den minst populära klimatåtgärden är att minska sitt flygande. Bara 19 procent kan tänka sig det.

Det är klart att jag gärna sett att fler engagerat sig när det gäller utsläpp och energiåtgång. Det känns ibland som att den typen av beslut blir för svåra eller för stora. Källsortering går bra, men sedan tar det stopp, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en kommentar till undersökningen.

Enligt undersökningen anser svenskarna vidare att nationella regeringar och internationella organisationer bör ha huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna. Men samtidigt som man menar att regeringen bör ta ledarrollen, anser man att befolkningen har en nästan lika stor roll att spela för att minska klimatpåverkan.

Källa: Göteborgsposten


Onsdagskvällen den 20 februari har Ekocentrum bjudit in Maja Rosén, som startat nätverket Vi håller oss på jorden. Då har du chansen att diskutera just frågan om hur mycket vi flyger, vilka alternativen är mm.

Förmiddagen den 28 februari pratar vi Klimatpositiva verksamheter – då gästar Håkan Nordin Ekocentrum och berättar hur olika företag redan är på väg att vända sin tunga klimatpåverkan! Läs mer och anmäl dig här!

Etiketter: , , , , Last modified: 11 januari, 2019