Miljö Online: På övertid lyckades länderna under lördagen enas om ett gemensamt regelverk som ska styra hur länderna genomför sitt klimatarbete under Parisavtalet.

181217_cop24-slut-768x461Transparent regelbok. Mötet fattade beslut om en regelbok för hur varje land ska mäta och bokföra sina utsläpp på ett jämförbart sätt. Bokföringen av utsläpp ska ske på ett transparent sätt, för att alla ska kunna se att det går rätt till. Fattiga och sårbara länder får mer flexibla regler och inte samma krav på omfattande redovisning. De kan också få hjälp av rika länder att utveckla sina mätmetoder.

Lovar långsiktigt finansiellt klimatstöd. Rika länder ska transferera 100 miljarder dollar per år från 2020 till fattigare länder (det år då Parisavtalet träder ikraft). Pengarna ska användas för att åtgärder för utsläppsminskningar och anpassningar till ett förändrat klimat. Stödet ska gälla även på längre sikt. Däremot nekade de rika länderna till att ersätta skador som redan inträffat på grund av klimatförändringar, enligt principen “loss and damage”. Frågan sköts till nästa klimattoppmöte i Chile 2019.

Uppdelning rika – fattiga länder. Ytterligare en stridsfråga som diskuterades är den skarpa uppdelningen mellan utvecklade länder (som har större skyldighet att minska utsläppen och finansiera utsläppsminskningar i utvecklingsländer) och utvecklingsländer (som har rätt till finansiellt stöd och svagare krav). Denna gräns suddades ut något under mötet då det fastslogs att alla länder måste bidra till att få ner utsläppen, men utifrån förmåga.

Inget beslut om gemensamma samarbetsformer. Länderna kunde inte enas om det som kallas gemensamma samarbetsformer. Det gäller dels frågan om ett globalt system med handel med utsläppsrätter, dels frågan om länder ska få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder. Frågan sköts upp till nästa klimattoppmöte 2019.

Rättvis energiomställning. Polen förde fram frågan om ”Just Transformation”, det vill säga att olika länder har olika kostnader för den energiomställning som krävs och att det måste tas social och ekonomisk hänsyn för en rättvis energiomställning. Särskilt gäller detta kolberoende länder som har betydande kostnader för att ställa om sin energisektor. Frågan tillbakavisades dock och blev bara ” noterad” i slutavtalet.

Ingen skärpning av klimatambitioner. Trots IPCC:s rapport om det allt mer akuta läget, kunde länderna inte komma överens om att skärpa sina utsläppsåtaganden. Frågan om nya åtaganden sköts upp till nästa klimattoppmöte.

Ej bindande. Det är värt att notera att allt som beslutades i det 150-sidiga dokumentet på COP24 i Katowice bygger på frivillighet. Det finns alltså inga straff eller andra sanktioner att ta till mot de länder som eventuellt bryter mot överenskommelsen.

Läs mer på Klimatförhandling.se!

Källa: Miljö Online

Etiketter: , , , Last modified: 17 december, 2018