Nyheter

Building Future Institute och Ekocentrum inleder samarbete

Passivhuscentrum i Alingsås har upphört med sin verksamhet, men frågorna om hållbart byggande är minst lika aktuella idag och lång tid framöver. Det här gänget från Alingsåsverksamheten tagit fasta på, och har därför startat Building Future Institute (BFI) som nu blir samarbetspartner med Ekocentrum. En nyfiken Helen Sylvan hörde av sig till Karin Ahlström Ullbro för att få veta mer…

Hallå Karin Ahlström Ullbro, vem är du?

BFI-Karin-Ahlström-UllbroJag är ekonom från Handelshögskolan i Göteborg där jag skrev min magisteruppsats om CSR i redovisningen. Sedan gick min väg från analytiker till riskkapitalägt bolag och vidare till Passivhuscentrum där jag fick använda mina ekonomierfarenheter i ett värdeskapande sammanhang kring hållbart byggande. Min uppgift var där att inspirera och presentera de ekonomiska incitament som finns för hållbart byggande såsom exempelvis lägre driftskostnader under fastighetens hela livstid liksom en högre värdering av miljöcertifierade byggnader. Målgrupperna var framförallt kommunala bostadsbolag, mäklarutbildning, YH-utbildning. Jag har även deltagit i olika utvecklingsprojekt och vi har bland annat varit med i utvecklingen av kriterierna för ett grönt bolån.

Inom ramen för BFI kommer jag att arbeta i projekt för att anpassa värderingsverktyg och finansiella instrument till en hållbar utveckling då det är ett område där man har arbetat på de senaste åren men där det fortfarande finns mycket att göra för att få en korrekt värdering och finansiering av hållbart byggande. I förlängningen ser vi också gärna ökade krav från statlig nivå vad gäller internalisering och prissättning av miljöaspekter för att få den mest rättvisande kostnadsbilden. Jag arbetar också i hållbara byggprojekt med att inkludera alla de ekonomiska möjligheter som hållbart byggande innebär bland annat i form av subventioner, framtida marknadsvärde, finansieringsformer.

… och nu ska alltså BFI och Ekocentrum börja samarbeta! Hur?

Vi kommer nu i april att lansera en utbildningssatsning kring hållbart byggande med teman som Livscykelanalys (LCA), Ekonomi i hållbart byggande, Kretsloppsanpassat byggande, Översiktsutbildning certifieringssystem samt Living Building Challenge, WELL, IPH m fl som sträcker sig under 2018. Men det finns även tankar om Hållbara finanser med gröna obligationer och bolån liksom Economy for the common good – en vassare hållbarhetsredovisning.

Hur kom ni på den här idén om samarbete?

Vi känner på BFI att samverkan, nätverkande och dialog är centralt för att driva hållbarhetsutvecklingen framåt och vi är väldigt glada för de lokala/regionala initiativ som finns i Västsverige såsom CSR Västsverige, HUV, Ekocentrum m fl.  Idén föddes under hösten när vi hade ett gemensamt möte och kände att Väst-Sverige behövde ett sammanhang att fortsätta utveckla hållbart byggande i parallellt med SGBC Väst och andra bra initiativ inom området.

Vilka är ni, mer än du själv?

logga_BFIBFI består utöver mig av Pär Svensson, byggnadsingenjör, inspiratör, projektledare, certifierad energiexpert, Karin Nyquist, arkitekt och expert inom LCA och kretsloppsanpassat byggande, Jonas Larsson, kommunikation, event, fotograf, verksamhetsutveckling, Per Andersson, byggnadsingenjör, hållbarhets- och certifieringssamordnare också med mångårig erfarenhet från många större aktörer i branschen, Hans Eek, arkitekt, passivhusexpert, internationell energiexpert, Eva Pedersen, industriell ekonom & utbildningskoordinator, Anders Linde, arkitekt, passivhusexpert, Josefin Florell, Miljövetare, Marie Grahn, journalist, Peter Albinson, verksamhetsutvecklare samt Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert.

Vad händer härnäst?

Vi har precis avslutat ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans med en gymnasieskola har byggt en energieffektiv vägg som ett led i ett av våra fokusområden att utveckla hållbart byggande tillsammans med gymnasieskolan. Vi samarbetar även med Svenska Mässan kring Nordic Architecture Fair och Fastighetsägarna kring Nordic Property Expo och är med och bistår i diverse hållbara byggprojekt exempelvis bygger Space M2 hållbara studentbostäder utanför Chalmers där vi även utvärderar arbetet i ett livscykelanalysprojekt.

Frukost på Ekocentrum 24 april…

Hur ser du på framtiden?

Det händer mycket men det behöver hända ännu mer inom området och där ser vi vår roll som utbildare, vägledare och konsult i byggprojekt, debattör och som deltagare i utvecklingsprojekt som viktig. Inte minst inom hur vi ska värdera miljö och sociala aspekter i den klassiska redovisningen för att kunna skapa rättvisande investeringsberäkningar och minimera risk. EU pekade nyss ut finanssektorn som avgörande för att leva upp till Parisavtalets klimatmål vilket vi instämmer i och hoppas som neutral samordnare kunna bistå såväl finans- som byggbranschen att lyckas med sina åtaganden för att fortsätta arbetet mot en hållbar framtid.

BFI utgår ifrån Garveriområdet i Floda där det är mycket på gång inom hållbar utveckling och där ännu en viktig regional aktör, Garveriet, under hösten kommer öppna ett konferenscentrum och en mötesplats för utveckling av en hållbar framtid.

Tack Karin, det här låter mycket intressant – vi på Ekocentrum ser fram att samarbeta med er!

Mer om Building Future Institute här…

Mer om frukostseminariet 24 april här!

Taggat , , , ,