Nyheter

Börsbolag saknar långsiktiga hållbarhetsmål

Endast sju av de 88 största börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen har hållbarhetsmål som sträcker sig längre än år 2020. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm.

170929_Lin Lerpold_Handels_WalkingTheTalkDet är anmärkningsvärt och mycket kortsiktigt, inte minst när nästan alla bolagen använder FN:s 17 globala hållbarhetsmål i sin marknadsföring. Det heter trots allt Agenda 2030 av en orsak”, säger Lin Lerpold, docent och verkställande direktör på Misum, Mistra-centret för hållbara marknader vid Handelshögskolan i Stockholm.

I rapporten ”Walking the Talk?”, som Lin Lerpold författat och som är en uppföljning av en tidigare rapport från 2015, konstaterar hon att bolagen hellre kommunicerar sitt hållbarhetsarbete i allmänna termer, än går in på specifika åtgärder. 83 procent diskuterar hållbarhetsarbete i allmänna ordalag, jämfört med 88 procent för två år sedan.

Lin Lerpold ser dock även en del positiva tendenser bland bolagen. 43 procent av bolagen svarar att de har hållbarhetskompetens i ledningsgruppen, jämfört med 25 procent för två år sedan.

Vidare har 90 procent av företagen definierat hållbarhetsmål och då i mer än en dimension av CSR. 69 procent rapporterar om sin leverantörskod, men bara vart tredje företag berättar om och hur man följt upp och kontrollerat koden.

Högsta betyget för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete får SCA, Billerudkorsnäs, SEB och Stora Enso, följt av NCC, SSAB och H & M.

Källa: Miljö Online och Handelshögskolan i Stockholm

Taggat , , ,