Hela 31 av 47 palmoljeföretag i Malaysia och Singapore vägrade svara när Världsnaturfonden frågade om de använder sig av hållbara metoder i sin produktion. Av de som svarade sa sig bara 8 ge sitt stöd till hållbar palmolja. Det framgår av en studie som WWF publicerat där de gått igenom 47 palmoljeföretag.

170926_PalmoljeplantageEnbart 2 av 3 palmoljeföretag redovisar öppet sin användning av palmolja. Dessutom är få av dem anknutna till Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Enbart 8 av de 47 företagen uppgav sig vara certifierade av RSPO.

Flera av de företag som svarade ansåg att bristen på RSPO-märkning berodde på kostnaden för certifieringen samt bristande konsumentintresse för hållbar palmolja. Samtidigt har palmoljeindustrin genererat stora förmögenheter.

Världsnaturfonden definierar i rapporten all palmolja som är certifierad under RSPO som hållbar. Något som inte alla miljöorganisationer håller med om.

Olika nivåer för RSPO-märkningen.

Den högsta och dessutom ovanligaste certifieringsnivån kallas ”Identy preserved” ger god insyn och spårbarhet. Den näst lägsta nivån ”Mass Balance” tillåter användning av RSPO-loggan, men medger att certifierad palmolja blandas med ocertifierad. I den lägsta nivån, ”Book & Claim”, har producenterna bara köpt ett certifikat som gynnar andra RSPO-producenter. Själva palmoljan behöver inte vara hållbar och är inte heller spårbar.

Svenska Coop köper exempelvis 12,7 ton av den högsta nivån och över 260 ton av de två lägsta nivåerna. Orkla Foods (Ekströms, Bob, Frödinge, Göteborgs Kex) köper så gott som enbart de lägsta nivåerna av RSPO – över 4000 av deras 5000 ton palmolja är antingen ”Mass Balance” eller ”Book & Claim”. Mars (Bounty, Snickers, M&M, Twix och flera varumärken för husdjursmat) köper enbart ”Mass Balance”, över 55 000 ton år 2016.

Läs mer här…

Källa: Natursidan

Etiketter: , , , , , , , , Last modified: 26 september, 2017