Nyheter

Billig importerad biogas hotar slå ut svensk produktion

Svensk biogastillverkning är hotad. Det menar Energigas Sverige och Avfall Sverige i ett brev till regeringen. Orsaken är att  Svensk biogasproduktion är utsatt för snedvriden konkurrens från importerad biogas från flera europeiska länder, däribland  Danmark, där biogas främjas genom produktionsstöd.

biogasSverige har visserligen skattebefriat svensk biogas, men importerad biogas stöds dubbelt, då även den skattebefrias när den säljs i Sverige. Det innebär att den får ett pris som är betydligt lägre än det på svensk biogas. Detta förhållande driver i sin tur ner marknadspriset till nivåer som inte motsvarar produktionskostnaden.

Följden blir förluster för biogasproducenterna. Importerad biogas, som får både produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i Sverige, riskerar därmed att konkurrera ut delar av den svenska biogasproduktionen.

Energigas Sverige och Avfall Sverige vill nu att Sverige så snart som möjligt vidtar åtgärder för att inhemskt producerad och importerad biogas kan konkurrera på lika villkor. Branschorganisationerna anser även att det behöver sättas upp nationella mål för produktion och användning av biogas, och utarbetas en strategi för att nå målen. Vidare vill man att regeringen redan nu påbörjar arbetet med hur det långsiktiga stödsystemet för biogas ska se ut efter 2020.

Brevet är ställt till miljöminister Karolina Skog (MP), ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin (MP), samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S), finansminister Magdalena Andersson (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) samt fem statssekreterare.

Här kan du läsa brevet…

Källa: Miljö Online

Taggat , ,