Allt fler länder inför lagstiftning kring hur företag hanterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Sedan FN införde sina principer för företag och mänskliga rättigheter 2011 har lagstiftning införts i ett tiotal länder. Det visar en genomgång av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

170424_human-rights-transparencyFörst ut att lagstifta efter FN:s initiativ var Kalifornien med sin ”Transparency Act”. Mest uppmärksammad idag är ”UK Modern Slavery Act”, vilket lett till att cirka 5 000 företag från ett trettiotal länder redovisar frågor om mänskliga rättigheter.

Frankrike har infört en lag som ger större företag skyldighet genomföra granskningar kring mänskliga rättigheter. Även Australien är på gång att införa lagstiftning. På EU-nivå finns redan lagstiftning kring konfliktmineraler samt regler om obligatorisk hållbarhetsredovisning.

Trycket på företagen ökar också från investerare att bättre hantera och redovisa hur man arbetar med mänskliga rättigheter och det har också börjat komma rankingar på området, såsom Corporate Human Rights Benchmark.

Källor: Miljö Online och WBCSD

Etiketter: , Last modified: 25 april, 2018