Grattis till Swedish Algae Factory! De odlar en speciell typ av kiselalger, vars skal fångar in ovanligt mycket ljus och på det viset kan användas för att öka effektiviteten på exempelvis solpaneler.

170516_Sofie-Allert_SwAlgaeFactoryVårt senaste test visar att ett lager skal på ytan av en solpanel kan öka effektiviteten på panelen med mer än fyra procent – det är det bästa resultatet vi fått hittills. Vi ser dock en potential att kunna höja den siffran framöver, säger Sofie Allert, vd och en av grundarna till bolaget.

Just nu jobbar hon med att omvandla forskningen till en konkret produkt som går att sälja på marknaden. I första hand ska bolaget ta fram en yta som består av ett tunt lager algskal – den ska sedan kunna läggas på kiselbaserade solpaneler, som idag dominerar solpanelsmarknaden, för att öka energiupptagningen.

Solpanelsproducenter fokuserar just nu främst på att pressa priserna i produktionsledet så pass mycket att det är bättre för oss att satsa på eftermarknaden direkt, säger Sofie Allert.

Nyss tog Swedish Algae Factory in 3,5 miljoner i nytt kapital, för att utveckla idén och planera för att bygga ut och skala upp den pilotanläggning för alger som företaget i dag driver i bohuslänska Kungshamn.

De har också fått 1,7 miljoner kronor i bidrag från statliga Energimyndigheten – och nu hyllas initiativet också av Världsnaturfonden, WWF.

Miljöorganisationen lyfter fram Swedish Algae Factory som en ”Climate Solver” – ett av totalt sex nordiska bolag som, med sin innovation, hjälper till att ställa om från dagens oljeberoende samhälle, till ett helt drivet på förnybar energi.

”Genom att använda algers naturliga förmåga att fånga in ljus har material från alger utvunnits som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen. Enligt WWF:s beräkningar kan denna typ av innovation vid 30 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton årligen” skriver organisationen i sin motivering.

Miljö är dna:et i vårt företag – att då verkligen lyftas fram som ett företag som arbetar för att förbättra klimatet och minska koldioxidutsläppen känns väldigt kul. Det är verkligen en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Sofie Allert.

En marknadsandel på 30 procent är dock ännu långt framme i tiden – första fokus är som sagt att få ut en produkt på marknaden.

Man ska vara ödmjuk i den här branschen – men om allt går som vi planerar ska vi ha en testprodukt för kunder klar under 2018, och en färdig, kommersiell produkt på marknaden 2020. Sen skalar vi upp verksamheten, säger Sofie Allert.

Källa: Göteborgsposten

Swedish Algae Factory har varit en av de utvalda innovationerna i Ekocentrums temautställning “Innovationer för det goda livet” 2014-2016. Läs mer…

De aktuella exemplen på innovationer som gör världen lite bättre hittar du här!

Etiketter: , , , Last modified: 16 maj, 2017