Swedish Algae Factory – drivmedel från havet i en biobaserad ekonomi

Genom att bygga på den naturliga livscykeln hos alger, kan Swedish Algae Factory producera råvara till produktionen av biobränslen och livsmedelstillsatser.

Sw_Algae_Factory_illustration

Alger växer med hjälp av koldioxid, vitaminer och mineraler – t ex kväve och fosfor. Detta möjliggör en produktion av biobränsle från alger i samband med koldioxiduppfångning och rening av vatten från kväve och fosfor.

Swedish Algae Factorys idé bygger på servicen att ta hand om industriella rökgaser och avfallsvatten – samtidigt som vi producerar algbiomassa som kan säljas till bioraffinaderier som producerar bränslen av denna biomassa.

Algen är värdeskapande i flera led. Restprodukten efter oljeutvinningen kan man extrahera kisel ur, eller gödsla med.

Swedish Algae Factory arbetar med en nyligen upptäckt art av alger – så kallad isalg – som växer bäst i låga temperaturer och endast kräver en begränsad mängd solljus. Detta gör den mycket lämplig att odla i svenskt klimat. Isalgen är dessutom ekonomiskt konkurrenskraftig.

Med vår alg vill vi göra de svenska klimatet till vår styrka, eftersom vår art inte behöver särskilt mycket ljus och gillar låga temperaturer. Det finns liknande forskningsprojekt i Norge (Tromsö Universitet), Kanada och Sydkorea men deras tankar kring odlingssystem och slutprodukt skiljer sig från våra” säger Hannes Livian från projektet.

Två studenter från Chalmers tekniska högskola ekoinnovation driver just Swedish Algae Factory inom ramen för masterprogrammet på Chalmers School of Entrepreneurship – Sofie Allert och Hannes Livian. Tillsammans med forskargruppen och Encubator AB de är grundarna.

Sw_algae_factory_personer-368x270

Till Swedish Algae Factorys webbplats…

Vad hände sen? Läs mer från 181024: Hennes “konstgjorda algblomning” vinner på västkusten”…

 

VGR_run_png_proj_medfinans_transpSwedish Algae Factory ingick i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum med start 1 december 2015. Här valde 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.

Swedish Algae Factory ingick även i den tidigare upplagan av utställningen 2014-2015.