En uppdaterad version av ”Kloka Listan” – Stockholms läns landstings lista över rekommenderade läkemedel är här.

Att miljöaspekter redan är invägda i Kloka Listan 2018 underlättar för förskrivarna att också göra bra miljöval vid förskrivning av läkemedel i den stressade kliniska vardagen, säger Helena Ramström, apotekare med miljöansvar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd är det Stockholms läns läkemedelskommitté som beslutar vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och där det är möjligt, även miljöaspekter.

Då följsamheten till Kloka Listan är hög, mer än 80 procent av förskrivna läkemedel, innebär det att rekommendationerna har en stor genomslagskraft, säger Helena Ramström.

Beställ eller ladda ned Kloka listan här!

Förteckning över miljöbelastande läkemedel: 180216_Forteckning-over-miljobelastande-lakemedel

Källa: Miljö Online och Stockholms läns landsting

Etiketter: , , , Last modified: 16 februari, 2018