Stockholms läns landsting, SLL, har tagit fram en egen unik förteckning över miljöbelastande läkemedel. Syftet med förteckningen är att underlätta arbetet med att minska föroreningar av läkemedel i naturen. Detta då många läkemedel går ut i våra vattendrag via avloppsvattnet.

170602_SLL_läkemedel-avlopp-listaPå listan finns 25 läkemedel, bland annat hormoner i p-piller, läkemedel som används vid depression eller oro, smärtläkemedel och antibiotika. Ett av dem är psykosmedlet haloperidol, ett läkemedel som har uppmätts i vild fisk i nivåer som ligger nära de som ger effekter hos människa.

Vi har gått igenom de läkemedel som hittats i svenska avloppsvatten och vattendrag, och baserat på hur potenta de är gjort en bedömning av vilka som medför störst risk för miljöpåverkan, säger Joakim Larsson, professor vid institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, som medverkat som en av experterna vid framtagandet av förteckningen.

Den nya förteckningen är en del av SLL:s nya miljöprogram för 2017–2021. Målet är att den ska användas av vård och tandvård och att halterna av de listade läkemedlen i naturen ska minska.

– Tanken är att sjukhus och andra vårdenheter väljer ut några substanser som är relevanta för dem och fokuserar på insatser för att minska utsläppen, säger Johanna Borgendahl, projektledare på SLL Hållbarhet.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och Stockholms Läns Landsting

Etiketter: , , , , Last modified: 2 juni, 2017