Torsk och säl riskerar att inom en inte alltför avlägsen framtid försvinna helt från Östersjön till följd av klimatförändringarna.

180119_sälHavs- och vattenmyndighetens uppgift att kartlägga Östersjöns klimat gäller de närmaste 80 åren och myndigheten konstaterar i olika scenarier att både djur och växter kommer att försvinna.

Orsaken är bland annat att vattnets salthalt blir lägre av mer regnande och ökade flöden i sötvattendrag, men också att Östersjön bli varmare på grund av ändrade vädersystem och havsströmmar.

Risken att torsken helt kommer att försvinna beror på att dess ägg inte befruktas, då salthalten kommer att vara för låg. Vikarsälen är ett annat djur som är i farozonen. Eftersom sälen är beroende av isar för att kunna föröka sig, måste den flytta mer norrut mot Bottenviken. Men även där blir det under flera år isfritt och sälen riskerar därför att försvinna helt.

Bland de åtgärder som rapporten föreslår är att skapa klimatrefugier.  Det innebär områden där effekten av klimatpåverkan bedöms som liten, och dessa skulle kunna bidra till att bevara arter som annars skulle försvinna helt.

Mer på HAVs webb…

Källa: Miljö Online och HAV

Etiketter: , , , Last modified: 19 januari, 2018