Klimatförändringar och miljöförstöring är det som svenskarna oroar sig allra mest för. Det visar årets undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

180502_SOM-institutetBetydligt fler oroar sig för ändrat klimat och miljöförstöring än exempelvis en global ekonomisk kris. Andelen som är mycket oroliga för förändrat klimat har sedan 2015 ökat från 47 till 61 procent, visar SOM-institutets undersökning, som omfattar ca 20 000 respondenter.

Andelen som oroar sig för miljöförstöring har ökat nästan lika mycket, från 48 till 61 procent. Nästan lika många, 52 procent, oroar sig över utrotning av djur- och växtarter, medan 47 procent oroar sig för att havsmiljön försämras. 2017 är första året SOM-institutet även frågar om mer specifika områden som artutrotning och havsmiljö, och det visar sig alltså att det finns en utbredd oro även för dessa områden.

Källa: SOM-institutet och Natursidan

Etiketter: , Last modified: 2 maj, 2018