Nyheter

Tips för dig som vill odla giftfritt

Nu har odlingssäsongen dragit igång och hobbyodlare över hela landet väntar med spänning på skörden. Men för många är skadedjur och parasiter ett problem. I Sverige får växtskyddsmedel som är märkta med klass 3 användas i privata trädgårdar, men många hobbyodlare väljer bort kemikalier och använder sig istället av biologiska bekämpnings-medel. Man kan också välja bort växtskyddsmedel helt och hållet.

170626_vattenkanna_växter_odlingDet finns två typer av biologiska bekämpningsmedel: de som består av mikroorganismer och de som består av makroorganismer.

Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer omfattas av EU:s växtskyddsmedelsförordning och ska precis som kemiska växtskyddsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Att ett biologiskt bekämpningsmedel består av makroorganismer innebär att det består av spindeldjur eller insekter som är rovdjur och som äter skadeinsekterna. Dessa bekämpningsmedel behöver inte vara godkända av Kemikalieinspektionen, men Naturvårdsverket måste godkänna att insekterna släpps ut i Sverige.

 1. Odla utan växtskyddsmedel
 2. Välj motståndskraftiga plantor.
  Läs om vilka plantor som trivs i din växtzon och på din typ av odlingsplats. Om du hittar plantor som trivs naturligt slipper du använda bekämpningsmedel i onödan.
 3. Förkultivera jorden
  Vissa plantor, till exempel kålväxter, blir mer motståndskraftiga mot skadedjur om de förkultiveras inomhus innan de sätts ut i trädgården.
 4. Använd odlingsvävar
  Odlingsvävar skyddar mot vissa typer av skadedjursangrepp
 5. Använd klisterfällor
  Häng upp klistriga flugfångare i växthuset
 6. Duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss
  Skölj av plantorna med trädgårdsslangen
 7. Använd ogräshacka mot ogräs
  Innebär att du måste arbeta lite hårdare, men passa på att njuta av att ha händerna i myllan!
 8. Dränera trädgården
 9. Gödsla
 10. Beskär träd och buskar
  Växter som är hälsosamma och får lagom mycket näring och vatten står bättre emot angrepp

Tänk på: Krukväxter och snittblommor som man köper i butik kan vara behandlade med kemiska växtskyddsmedel. Undvik därför att lägga dessa i komposten eftersom de giftiga ämnena kan finnas kvar i kompostjorden.

Mer information om bekämpningsmedel hittar du i bekämpningsmedelsregistret.

Källa: Kemikalieinspektionen

Taggat , , , , ,