Nyheter

Sverige kan börja producera bioflygbränsle

Förnybart flygbränsle kan göras av svensk skog. Nu drar IVL Svenska Miljöinstitutet igång ett projekt för att skapa storskalig produktion i Sverige.

150202_swedavia

I dag produceras bioflygbränsle enbart vid en anläggning i Kalifornien i USA och det vill IVL Svenska Miljöinstitutet och föreningen Fly Green Fund ändra på. Målet är att använda den svenska skogen för att skapa tillgång till lokalproducerat bioflygbränsle.

Flyget står för stora och ökande koldioxidutsläpp. Förnybart flygbränsle från skogsråvara kan både minska klimatavtrycket från svenskt flyg, samtidigt som det skapar nya och hållbara inkomstkällor för skogsindustrin, säger Erik Furusjö, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lovande tekniker
Projektet är ett så kallat steg ett-projekt inom Vinnovas program, Utmaningsdriven innovation. Det börjar med en förstudie, som ska identifiera de mest lovande teknikerna för att producera bioflygbränsle från skogen och utveckla affärsmodeller.

Vi tror att Sverige har stora möjligheter att bli en föregångare i utvecklingen av bioflygbränsle. Vi har råvaran, erkända forskare inom området, resenärer som vill resa hållbart, politiskt stöd, en skogsindustri som förbereder sig för en marknadsförändring och årtionden av erfarenhet från bearbetning av biomassa, säger Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fund.

Källa: Miljö & Utveckling


Swedavia_logo_new2016Vår utställare Swedavia har mer information om framtidens flygbränsle. Filmen Biobränsle – för en fossilfri framtid hittar du här!

Så kan du bidra:
Swedavia är partners i den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Fly Green Fund verkar för att snabbt öka efterfrågan av biobränsle i Sverige, för att på så sätt öka volymerna som produceras och därmed få ner kostnaderna. Detta ska ske genom en samfinansiering av den extra kostnaden för biobränsle jämfört med det fossila. Visionen är att organisationer och enskilda ska ha möjlighet att flyga mer hållbart på biobränsle i Norden, till en rimlig kostnad.

Fly Green Funds kunder, såväl företag som privatresenärer, kan själva välja vilken summa de vill bidra med. Av de pengar som betalas in används 75 procent till biobränsle och resterande 25 procent används för att stötta utvecklingsprojekt med målsättningen att initiera storskalig tillverkning av biobränsle i Norden.

Som privatresenär kan man till exempel betala med Swish medan man som företag eller myndighet kan teckna längre avtal. Swisha ditt bidrag till: 123 131 4137.


 

Taggat , , ,