Nyheter

Svensk metod kan innebära genombrott för textilåtervinning

En ny process för textilåtervinning kan få stor betydelse för framtidens cirkulära textil- och modeindustri.

En utmaning vid textilåtervinning har hittills varit att separera de olika materialen i blandtextiler så att de kan bli till nya tyger. Men nu har forskare vid forskningsprogrammet Mistra Future Fashion tagit fram en process som gör det möjligt att separera polyester och bomull från varandra på ett sätt som gör att båda materialen kan återvinnas till nya textiler.
Det unika med den här processen är att man kan återanvända båda materialen, i de försök som tidigare gjorts har man inte kunnat återanvända bomullen, säger Sigrid Barnekow, programchef på Mistra Future Fashion.

171110_Hanna-de-la-Motte_textilåtervinning_MistraProcessen som är optimerad för skogskemi, kemiindustri, viskosindustri och återvinningsföretag finns ännu inte på marknaden men enligt Hanna de la Motte, temaledare Mistra Future Fashion, kommer metoden att bli betydelsefull för att skapa en cirkulär textil- och modebransch i framtiden.
Nu har vi vänt oss till olika aktörer inom de här industrierna för att se vilka möjligheter som finns att använda processen. Förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom 10 år.

Källa: Aktuell Hållbarhet 171110


Ny svensk process revolutionerar textilåtervinning

Nu presenteras en världsunik återvinningsprocess för textilier – Blend Re:wind. För första gången finns nu en metod som lyckas ta till vara på både bomullen och polyestern från tyg med polyester/bomullsfiberblandning. Denna revolutionerande process är resultatet av sex års forskning och är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.
171110_Textilåtervinning_mistra_bomull_polyester

Att återvinna textil till textil i god kvalitet och känsla är en komplex uppgift. Kläder består av olika material och fiberblandningar, och för att kunna återvinna dem krävs utveckling av nya teknologier och innovationer. Idag uppskattas den globala återvinningen av textil tillbaka till textil vara nästintill obefintlig. Majoriteten av uttjänta kläder förbränns eller läggs på deponi. Textilavfall är därför en outnyttjad resurs för modeindustrin som är i stort behov av mer hållbara materialalternativ.

Blend Re:wind processen har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion av forskare vid Chalmers och RISE tillsammans med skogsindustriföretaget Södra. Bomull- och polyesterfibrer separeras i en kemisk process och frigörs till tre rena produkter; bomull och polyesterns två byggstenar, en i fast och en i flytande form. Bomullen återvinns sen till nya viskosfilament av hög kvalitet och polyestern kan åter byggas upp till nya starka fibrer. Detta ger cirkulära produktströmmar och innebär att vi kommer närmare lösningen att sk ”close the loop” för textil.

Huvudfokus har varit på återvinning av bomull och att producera nya högkvalitativa viskosfilament från den återvunna bomullen. Bomull är en naturlig cellulosabaserad råvara, med hög miljöbelastning. Därför är det viktigt att så mycket som möjligt återanvända och återvinna denna unika fiber som naturen framställer.

Det fullständiga namnet på processen är ”Blend Re:wind – En svensk process för återvinning av blandtextilier av polyester och bomull.”

Ett gediget doktorandarbete av Dr Anna Palme ligger till grund för utvecklingen. Att förstå hur bomull påverkas av slitage har varit A och O i projektet och därför har hon gjort omfattande studier av slitna lakan från sjukhus innehållande bomull och polyester. Från den bomull som utvunnits ur de slitna lakanen har därefter fina viskosfilament kunnat framställas.

En stor fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier.  Målet har hela tiden varit att integrera med befintlig skogs- och kemiindustri eller andra återvinningsinitiativ.

171110_Anna-Palme_textilåtervinning_bom-polyAnna Palme förtydligar:

Viskosen har samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa från skogsindustrin och som används i viskosproduktion. Det innebär att materialet förhoppningsvis enkelt kan integreras i dessa processer. Den separerade polyestern kan polymeriseras till hög kvalitet och är lämpliga för integration i befintlig industri. Här finns redan etablerade samarbeten med industriaktörer och experiment utförs.

Separationen använder kemikalier som redan idag nyttjas i både skogs- och viskosindustrin, vilket därför underlättar möjliga integreringar, detta för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader. Att gå från labb till uppskalning är dyrt och är därmed vår största utmaning just nu. Med möjlighet att integrera processen i befintlig industri hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra.

171110_Textilåtervinning2_mistraEtt annat viktigt krav har varit att Blend Re:wind ska ha en bra miljöprestanda. Forskningsprogrammet Mistra Future Fashion handlar framförallt om att finna lösningar som ger en hållbar modeindustri. Separationsprocessen uppfyller dessa krav främst genom att vara vattenbaserad och består av vanliga, billiga bulkkemikalier och en katalysator.

Framtiden för textilåtervinning ser mer ljus ut än någonsin. Det genomförs forskning och global utveckling som aldrig förr. Hanna de la Motte berättar:

Det tog sex år att komma till denna punkt då vi ser lovande resultat i vår process för framtida textilåtervinning. Men vi är inte ensamma, det finns många briljanta återvinningsinnovationer och framtiden behöver mer forskning inom området. Gällande Blend Re:wind är vår bedömning är att den har stor potential på den globala marknaden i framtiden.

4 starka fördelar med Blend Re:wind processen:

Högkvalitativa återvunna filament
Framgångsrik fullständig återvinning av polycottonblandningar med rena produktflöden och med högt materialutbyte
God genomförbarhet med befintliga industriprocesser
Stark miljöprestanda

Källa: Mistra Future Fashion


Visste du det?

Anna Palme vann Renovas miljöstipendium 2017, för sitt arbete inom textilåtervinning. Priset är på 100.000 kronor.

Renovas miljöstipendium delas ut årligen och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Läs nedan om våra stipendiater och deras forskning.

2017 – Anna Palme
Annas forskning handlar om att återvinna textilier av blandmaterialet polyester/bomull, ett material som bland annat används i lakan för sjukhus. Blandtextilier av polyester och bomull ska inte slängas utan återvinnas till nya textilier! Det är målet för Anna Palmes forskning.

Återvinning försvåras av att textilier görs i en mängd olika material, som dessutom ofta blandas, säger Anna Palme, doktor vid institutionen för skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers.

Läs mer här om Renovas miljöstipendium…

Taggat , , , , , ,