FN:s klimatmöte COP25 sker i ett historiskt allvarligt läge. Trycket är samtidigt hårt på beslutsfattarna att gå från ord till handling. Chalmers Industustriteknik, Johanneberg Science Park, Ekocentrum, Fores Väst m fl bjöd in till en späckad förmiddag den 29/11 inför klimatmötet för att belysa var vi står och vad vi behöver göra.

Forskarvärlden och många medvetna företag och politiker är medvetna om allvaret. Och de unga betonar att de vuxna måste ställa sig på de ungas sida, som gymnasisten Simon sa i det avslutande talet på seminariet.

Här hittar du talarnas presentationer!

191129 PublikI den stora salen RunAn på Chalmers samlades forskare, studenter, intresserad allmänhet, företagare och några politiker under fredagsförmiddagens seminarium.

Det blev en förmiddag med många intressanta föredrag och panelsamtal, alla med fokus på FN:s klimatmöte COP25 i Madrid.

191129_Katarina GraffmanAntropologen Katarina Graffman berättade varför vi inte gör som vi säger. Detta utifrån sin forskning om de själsliga mekanismerna som vi behöver lära oss mer om för att förstå hur vi ska ändra vårt konsumtionsmönster i en hållbar riktning.

Mette Kahlin VcVeigh från tankesmedjan Fores beskrev de invecklades turerna i det förhandlingsspel som nu väntar under FN:s klimatmöte, inte minst kring paragraf 6. Mette ledde även ett panelsamtal mellan politiker, forskare och företag.

191129_Per TunellRederiföretaget Wallenius Marine:s operative chef Per Tunell berättade under panelsamtalet att man planerar införa segeldrift på fraktfartyg, något som gav honom många frågor och intresse. Per manade även politiken att ställa högre krav på företagen! Här syns Per med Ekocentrums “klimatavtrycksfot”.

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell berättade att det går att minska klimatavtrycket för byggnader med 50% – med dagens byggteknik! Det som behövs är vilja och engagemang. Men, sa hon också, det måste göras mer än så!

191129 Innvatörer

Docenten och “förnekelseforskaren” Martin Hultman upplyser om hur vi kan lära mer av 80-talets klimatdebatt, då ingen polarisering förekom som nu – och att orsaken till att det blivit så stor splittring idag i hög grad beror på målmedvetna åtgärder från kol- och oljeindustrin.

191129 AndersWijkmanSlutligen tar nestorn i svensk miljödebatt, Anders Wijkman, pekar på de möjligheter som ändå finns att driva utvecklingen i rätt riktning. Han lyfte frågan om familjeplanering och vill ha en uppriktig debatt om överbefolkningen – men också för rätten för utvecklingsländernas invånare att konsumera mer energi. Anders appellerar till världens unga som det riktigt stora hoppet om att det ska gå att vända utvecklingen. Och det var naturligtvis helt logiskt att två ungdomar fick avsluta förmiddagen med varsitt tal:

191129 KlaraHellsing

Vi är barn och förbannade!

Vad gör vi? Jo, vi är ute varenda jäkla fredag och demonstrerar. Och förutom de många tomma orden så händer det nu också grejer, tack vare att trycket är så hårt, sa Fridays for future-aktivisten Klara Hellsing.

191129 Simon

Jag går i gymnasieskolan och har bland annat lärt mig att lyssna till forskningen. Därför strejkar vi sedan något år, fyllde Simon Boerenbeker Klan i. – Vi står på er sida, och nu ska ni ställa upp på vår, sa han uppmanande.

 

 

Ekocentrum lyfte bokstavligen vårt stora klimatavtryck i form av en stor träfot, för att visa hur våra kunder många gånger känner sig – innan de satt igång sitt klimatarbete och bördan lättar!

Klimatkören sjöng ut – från balkongen under kaffepausen. Det var en både festlig och ödesmättad stämning över denna klimatförmiddag.

Här hittar du talarnas presentationer!


Vi tre som ordnade dagen vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla er som var med och gjorde förmiddagen så intressant! Hoppas vi ses igen nästa år!

191129_COP25_HelenKattisKent

Katarina Nordström, Johanneberg Science Park

Helen Sylvan, Ekocentrum samt Fores Väst

Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik


Vaknar världen upp tillräckligt under COP 25? Läs Jan Lindstens artikel om seminariet här:

Läs Jan Lindstens artikel om seminariet i Borås tidning här! 


Fler bilder från förmiddagen:

191129_Mikaela-Helen_foten 191129 Klimatkören 191129_Fores_panelsamtal_COP25 Mikaela Rosander Ekocentrum Per Tunell Wallenius Marine 191129 Björn Wiman DN 191129 Massimo Di Biaggio 191129 Publik


Fakta: så mycket behöver vårt CO2-avtryck minska

* Om varje invånare på Jorden släppte ut två ton koldioxid per år, blir hemläxan stor för främst industriländerna och Kina. Här nedan presenteras listan för några nationer, med utsläpp per capita inom parentes.

* Uppgifterna baseras på 2013 års utsläppssiffror, markanvändning och skogsbruk undantaget.

USA: – 88 procent (16,3 ton per invånare)

Sverige: – 62 procent (4,7 ton per inv.)

Kina: – 74 procent (7,6 ton per inv.)

Angola: + 60 procent (1,25 ton per inv)

Källa: Fores “COP 25”

Fakta: vad ska avhandlas på klimatmötet?

COP 25 i Madrid (Chile arrangerar) beskrivs som ett mellanmöte. Inget nytt avtal ska tas fram, men det är mycket tekniskt komplicerat. Här några av rubrikerna för de båda mötesveckorna.

* Förlust och skador av klimatförändringen: Trycket är hårt från många utvecklingsländer att få rätt att söka pengar från klimatfonderna för skador (“loss and damage”) som de redan drabbas av. En mekanism för detta ska förhandlas, men de rika länderna är skeptiska.

* Transparensramverket: Låter byråkratiskt, men det är ytterst viktigt att etablera trovärdiga rapporterings- och uppföljningssystem för utsläppen och åtgärderna som alla litar på.

* Artikel 6, utsläppsmarknader: Svåra förhandlingar väntar om hur handel mellan länderna om utsläppsminskningar ska bokföras och dubbelräkning undvikas. Viktig punkt.

* Tidsramar: Det råder kraftigt skilda åsikter mellan länderna om tidsramarna för så kallade nationella åtaganden (“Nationally Determined Contributions”) om åtgärder mot utsläppen ska vara fem eller tio år. År 2031 ska enligt tidigare beslut länderna ha samma tidsram.

Faktainsamling: Jan Lindsten, Borås Tidning

Etiketter: , , , Last modified: 9 december, 2019