Nyheter

Starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp

Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp. Antagandet att ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för ”decoupling” det vill säga minskade utsläpp av växthusgaser, är fel. Det hävdar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

170601-GU- Ole Martin LægreidEnligt Ole Martin Lægreid som står bakom studien, stämmer inte teorier som säger att ekonomisk tillväxt kan leda till utsläppsminskningar genom utveckling av effektivare produktionsmetoder och övergång till mindre utsläppsintensiva sektorer. Detta gäller oavsett om tillväxten sker i rika demokratier eller fattiga auktoritära stater.

Tvärtom visar mina resultat på ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp, säger Ole Martin Lægreid.

Oavsett hur utvecklad demokratin är, vilken grad av korruption eller politisk maktkoncentration har detta enligt studien inte någon större inverkan på förhållandet mellan tillväxt och utsläpp.

Däremot finns det ett samband mellan recession och minskade utsläpp. Vilket i sig är positivt, eftersom man kunde tänka sig att fabriker uppförda under goda år fortsätter ge utsläpp också om ekonomin stagnerar, säger Ole Martin Lægreid.

Hans studie visar att regleringar har en betydande negativ inverkan på utsläpp. Men det finns inget samband, som vissa miljöekonomiska teorier hävdar, mellan ekonomisk tillväxt och hårdare regler. Det finns ingen dynamik som gör att länder skärper sina utsläppsregleringar i takt med att de får ekonomiskt utrymme att göra så.

Utsläppsgränser verkar spela en roll för att minska utsläppen av växthusgaser, men det är oklart varför vissa länder väljer att införa stränga gränsvärdar, säger Ole Martin Lægreid.

Källa: Miljö Online och Göteborgs Universitet

Taggat , ,