Nyheter

Skapa en rikare trädgård för biologisk mångfald, tipsar Postkodstiftelsen

Den sjätte massutrotningen av arter pågår just nu och en miljon arter bedöms vara hotade av utrotning inom en snar framtid. Klimatförändringar, ändrad markanvändning och invasiva främmande arter bedöms vara de allvarligaste hoten mot den biologiska mångfalden.

I Sverige finns uppskattningsvis 2,6 miljoner trädgårdar som tillsammans täcker en yta större än Blekinge. Detta skapar förutsättningar för att lära sig om miljöfrågor och naturvård och praktiskt arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Perfekt för oss som spenderar sommaren hemma.

 

 

Här är tio enkla tips, framtagen av Fritidsodlarnas Riksorganisation, för att skapa en rikare trädgård:

  1. Se till att djur har tillgång till vatten i en damm eller fågelbad
  2. Häng upp holkar åt fåglar och fladdermöss
  3. Klipp delar av gräset max 2 ggr/år
  4. Använd varken bekämpningsmedel eller konstgödsel
  5. Sätt upp insektshotell
  6. Skapa en kompost för trädgårdsavfall
  7. Bevara stora träd
  8. Gör iordning högar med ris eller stenar
  9. Skapa en sandbädd åt vildbin
  10. Odla olika växter åt pollinatörer som blommar från tidig vår till sen höst

Läs mer om projektet med Fritidsodlingens Riksorganisation – på Postkodsstiftelsen webb – här!

Från Postkodstiftelsens sommarutskick

Foto: Helen Sylvan

 

 

Taggat , , , ,