Sedan Kina slutat ta emot närmare hälften av det globala plastavfallet har den illegala avfallssmugglingen ökat dramatiskt. Det rapporter den internationella polisorganisation Interpol.

Efter att Kina 2018 abrupt meddelade att de slutar ta emot plastavfall, har avfallsströmmarna tagit nya, olagliga vägar. De illegala transporterna går framför allt från Europa och Nordamerika. Slutdestinationen är bland annat länder i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. – Det handlar om enorma avfallsströmmar som de här länderna inte alls har kapacitet att ta emot, då de saknar en hållbar avfallshantering, säger Metta Wiese, havs- och plastexpert på WWF.

När plasten kommer fram till mottagarländerna kan den dumpas i containers i hamnarna, och blir kvar där då det inte finns resurser att hantera den. Ibland hamnar den på soptippar som förorenar omgivningarna, eller eldas upp.

Kriminella ligor ligger bakom

Det finns stora pengar i olagliga avfallstransporter och det utnyttjas av kriminella ligor som under täckmantel av lagliga transporter, döljer det olagliga avfallet.

Det Interpol sett när de öppnar containrar är först den avfallsmängd som är laglig, som framgår av dokumenten. Bakom det finns olagligt avfall, säger Metta Wiese.

Läs mer på Interpol:s webbplats…

Källor: Interpol

Last modified: 8 februari, 2022