Nyheter

Rapport pekar ut de farligaste hormonstörande ämnena för barn och gravida

Dioxiner, ftalater, bisfenol A (BPA), BHA och BHT. De är de farligaste hormonstörande kemikalierna som ofödda barn, barn under tre år och gravida utsätts för. Det visar en rapport från den danska Miljöstyrelsen.

170627_barn_SNFDe ftalater som ingick i studien är DEHP, DBP och DIBP. Totalt har 37 endokrina och misstänkt endokrina ämnen utvärderats. Det slutliga urvalet av ämnen gjordes sedan utifrån kriterier som Miljöstyrelsen fastställde 2011.

Exponering från mat bidrog signifikant till exponeringen från samtliga ämnen. Vad gäller ftalater bidrog inomhusmiljön och konsumentprodukter mest, samt för bisfenol A konsumentprodukter. Bland annat fann forskarna höga nivåer av BHT i kosmetika, framför allt krämer.

Studien omfattade även en bedömning av 39 neurotoxiska ämnen, varav de farligast som barn och gravida kvinnor kan utsättas för är bly, dioxiner, PCB, kvicksilver, metylkvicksilver, BPA och akrylamid. Bly utgör enligt forskarna den högsta risken för kroniska neurotoxiska effekter.

Läs rapporten: Exposure of children and unborn children to selected chemical substances

Källa: Miljö Online


Vill du lära dig mer?

Ekocentrum erbjuder flera möjligheter att fördjupa dig i kemikalier och deras påverkan på oss och miljön. I höst kan du välja på:

5/9: Hållbart städ

19/9: Kemikaliekoll – hur blir min arbetsplats en giftfri miljö?

4/10: Giftfri förskola – öppen grundkurs

Taggat , , , , , ,