Sjöfarten är en grundpelare i den globala godstrafiken men användning av stora containerfartyg innebär också stora miljöhot och inte minst koldioxidutsläppen ökar. Införandet av segelfartyg kan innebära en ny era.

170627_segellastfartygDe globala godstransporterna sker för det mesta till havs. Containerfartygen är världshandelns motorer men bidrar tyvärr också till att förorena vår värld. Är det möjligt att överdimensionerade segelfartyg kan blåsa logistikbranschens CO2-balans åt rätt håll?

Ett jättelikt segelfartyg färdas över Stillahavet. Tjugo segel angjorda vid fyra master, höga som torn, fylls av vindarna och för skeppet mot sitt mål. Inte ens den kraftigaste sjögång kan skada segelfartyget som susar fram med 14 knops hastighet (knappa 26 km/timme). Så lyder i alla fall den optimistiska teorin: i framtiden ska varor kunna fraktas utsläppsfritt från A till B med vindarnas hjälp.

Källa: STILL International

Etiketter: , , , , Last modified: 27 juni, 2017