Nyheter

1 000 klimatåtgärder beslutade

Naturvårdsverket har nu beslutat om bidrag till mer än 1 000 investeringen inom ramen för Klimatklivet. Hittills har över 9 000 laddpunkter för elbilar, 200 åtgärder för energikonvertering och 23 åtgärder för produktion av biogas fått stöd genom Klimatklivet.

170626_LaddstolparNaturvårdsverket beslutar om stöd i etapper. I den nu aktuella etappen fick 174 nya klimatsmarta åtgärder stöd genom Klimatklivet. Projekten får sammanlagt 342 miljoner kronor.

Flera av de nya klimatinvesteringarna bidrar till effektivare transporter och miljövänligare fordon. Exempel på projekt som fått stöd är ett i Kumla där man flyttar godstransporter från väg till järnväg. I Jönköping byggs ett cykelgarage som underlättar för människor att pendla med cykel och tåg istället för bil. Klimatklivet innebär också en kraftfull utökning av laddstationer i hela landet, med hittills 9000 nya laddpunkter för elbil och flera laddare för elbussar.

Hållbara drivmedel viktiga

Då det behövs en ökad andel förnybara drivmedel stöttar Klimatklivet bland annat 23 nya investeringar i ny eller utbyggd biogasproduktion. Det ger över 500 GWh mer biogas för fordon och ersätter 50 000 kubikmeter diesel med biogas. Satsningen ger också stöd till 30 tankstationer för biogas runt om i hela landet och gör därmed bränslet mer tillgängligt för företag och andra organisationer som vill byta drivmedel.

Bland de nya projekten finns dessutom en investering för att göra flytande bränsle av restprodukter från skogsbruk.

Källa: Miljö Online och Naturvårdsverket

Taggat , , , , ,