EU skärper bedömningen av bisfenol A och anser nu att ämnet även har hormonstörande egenskaper. Tidigare i år fördes bisfenol A upp på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen, på grund av reproduktionsstörande egenskaper. 170626_nappflaska_bisfenol-a

Beslutet fattades i förra veckan av EU:s Medlemsstatkommitté (MSC) utifrån ett förslag från Frankrike.

På samma möte enades också medlemsstaterna om att perfluorhexan-1-sulfonsyra och dess salter, PFHxS, utifrån ett svenskt initiativ, också ska föras upp på kandidatlistan. Anledningen att Sverige ville få med ämnet på kandidatlistan är ämnets mycket långlivade och mycket bioackumulerande egenskaper samt att det i flera svenska kommuner har hittats högfluorerade ämnen i grundvattentäkter.

ECHA kommer att inkludera PFHxS i kandidatlistan och uppdaterar den nuvarande posten för bisphenol A, BPA i slutet av juni 2017.

Källa: Miljö Online och ECHA

Etiketter: , , , Last modified: 27 juni, 2017