I en ny forskningsrapport som Greenpeace och andra miljöorganisationer beställt slår forskare fast att de svenska målen om förnybar elförsörjning till år 2040 skulle kunna nås redan till år 2020.

160810_solcellerRapporten är skriven av forskare vid Högskolan i Halmstad på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och organisationen 100 procent förnybart. Den tar upp tre möjliga scenarier för att göra omställningen till förnybar elförsörjning på 5, 10 eller 15 år. Här hittar du rapporten: 160810_Rapport_Fossilfritt_100 procent – tre scenarier

 

Sammanfattning av de tre scenarierna för att uppnå minst 100 procent förnybar elenergi i Sverige. Minskningen från normalårsproduktionen 2015 behöver vara 42 TWh. 

Syftet med rapporten är att visa hur kärnkraften på kort tid kan ersättas med förnybart, när reaktorerna avvecklas som en följd av effektskatten. För att lyckas ställa om snabbare än till 2040 krävs energieffektivisering och utbyggd solkraft. Rapporten listar följande krav som förutsättning för att nå förnybar elförsörjning på den kortaste tiden, till år 2020:

  • Effektivisering sker i ungefär samma omfattning som de senaste fem åren.
  • Vindkraften byggs ut med en lägre ökningstakt än den som skett de senaste åren.
  • Viss havsbaserad vindkraft byggs ut.
  • Installationerna av solceller ökar rejält.
  • El från bioenergi kan i stor utsträckning genereras i befintliga anläggningar. Konvertering kan genomföras av anläggningar, som idag bara ger värme, till kraftvärmeverk, som både ger elenergi och värme.
  • En normal prisnivå både för elenergin och elcertifikaten behövs för att byggandet av de nya anläggningarna ska kunna ske till acceptabla ekonomiska villkor.

160810_Isadora-Wronski_GreenpeaceSverige är ett av de länder med bäst förutsättningar i världen att vara ledande i omställningen till förnybart. Det krävs investeringar i förnybart för att trygga leveranssäkerheten till hushållen och industrin. Med detta skapas också tusentals klimatsmarta arbeten, säger Isadora Wronski på Greenpeace i ett pressmeddelande.

Källa: Ny Teknik 2016-07-12

 

Etiketter: , , , , , Last modified: 11 augusti, 2016