Sverige har nu satt ner foten i arbetet med den nya EU-lagstiftningen för veterinärmedicin och vill förbjuda gruppbehandlingar med antibiotika till friska djur i förebyggande syfte.

160810_LRF_Mjölkgård_koDet är en fråga LRF länge har drivit nationellt och internationellt. Europaparlamentet röstade för ett förbud med undantag, helt klart ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt anser LRF. Förhandlingar pågår i Rådet och det ger LRF möjligheter att fortsätta påverka i riktning mot ett mer restriktivt förhållningssätt.

Det kan tyckas självklart med ett förbud mot förebyggande behandlingar med antibiotika, men så är inte fallet. I de flesta andra medlemsstater finns en omfattande användning som gör det möjligt att låta läkemedel ersätta god djuromsorg, hygienåtgärder och ett bra management. Fler länder behöver följa Sveriges exempel och ta itu med de förändringar som krävs för att klara en sund och hållbar animalieproduktion.

En mer restriktiv användning av antibiotika minskar risken för utveckling av resistens som ger stora problem inom sjukvården redan i dag, och som på sikt kan bli förödande. Kirurgi, neonatalvård, cancerbehandlingar och inte minst infektionsbehandlingar kan bli problematiska om vi inte värnar om detta läkemedel. Krav på begränsning i användningen borde vara grundläggande. Svenskt lantbruk ligger i framkant med en djurhållning som inte kräver något antibiotikaparaply.

Diagram: Svensk antibiotikaanvändning i europeisk jämförelse. Källa: European Medicines Agency, fifth ESVAC report.

Källa: LRF Juli 2016

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 11 augusti, 2016