Swedbank Robur lanserar en ny aktiefond, Global Impact, som fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

180530_Swedbank-Robur-Global-Impact-fond

Bild: Swedbank Robur

Investeringar ska göras i bolag som till exempel har tjänster och produkter som bevara miljö och artrikedom på land och i hav, gynna förnybar energi eller erbjuder teknologier för klimatomställning. Det kan också vara bolag som är verksamma inom hälsa, hållbar matindustri, hållbara städer och hållbara bostäder.

Bidraget till hållbarhetsmålen ska uppgå till minst 15 procent av bolagets omsättning och kan variera beroende på vilken bransch det tillhör. Fonden har en kvantitativ förvaltningsprocess och portföljen består av ett urval av mellan 80–150 aktier. Den är särskild inriktad på bolag som är lågt värderade men där man kan se en stark vinstpotential.

Läs mer om fonden här!

Källor: Miljö Online och Swedbank Robur

Etiketter: , , , , Last modified: 30 maj, 2018