Nyheter

Bygg för framtiden – en utställning om lerbyggtekniker

Lera passar både interiört och exteriört och kan kombineras med de flesta material. Byggda på rätt sätt håller lerhus bra även i vårt klimat med regn och rusk. Lera har i världen använts som byggmaterial sedan urminnes tider och är även idag ett av de mest använda. Nu kan du se en utställning om moderna, smakfulla ler- och halmhus på Ekocentrum!

180530_ler-halm-hus_badrumLerväggar är fria från de emissioner som många moderna material frigör i luften, till nackdel för vår hälsa och natur. Lera är ett modernt material ur den aspekten att det inte är resursslukande vid utvinning och bearbetning, vilket många konventionella byggmaterial är. Lera är också ett klimatsmart material då det går åt mycket liten energi när den bearbetas samt att det blir korta transporter då leran är allmänt förekommande i vår mark.

Det är dags att lera får status som fullgott byggmaterial även i Norden.

Nytt affärsområde för ekoentreprenörer

Lerbyggeriföreningen ser nu att marknaden i norden är möjlig för industriell framställning och uppmanar ekoentreprenörer att ”stäppa upp”.

185030_ler-halm-hus-moduler-väggarMålet är att det ska finnas byggelement och skivor att köpa, alt. beställa från byggvaruhandeln för den lilla byggaren, men framför allt att det ska finnas byggentreprenörer som kan leverera och bygga upp ler- och halmhus .

Det är också viktigt att det ska vara lätt att hitta yrkespersoner som har kompetens.

Industriell framställning finns idag i bl.a. Tyskland, Litauen, Frankrike m fl

I Tyskland kan man redan idag köpa byggsystem med prefabricerade moduler i lera och halm och i byggvaruhandeln hittar man lerprodukter. Idag går det att be den svenska byggvaruhandeln importera till Sverige, men det känns inte ok att behöva göra en onödig frakt.

Bilden ovan är från företaget Ecococon, Litauen som gör prefabricerade bärande moduler i trä och halm. Lera förseglas vanligtvis på plats.

De populära självbyggda lerhusen.

Under många år har lera och halm varit ett billigt sätt för familjer att bygga platsbyggda hus och med åren har de blivit så populära att man nu inte vet antalet.

Det är ett tidskrävande arbete att bygga lerhus. Därför har byggandet ofta skett utifrån att man skapat kurstillfällen, alt. att släkt och vänner har samlats under sommarmånaderna och byggt under sociala former, där både barn och vuxna har kunnat hjälpa till.

Lera –  billigt, hälsosamt och klimatsmart.

Ekologi och resurshushållning

 • Minimala ingrepp i naturen vid utvinning.
 • Mycket billig råvara.
 • Minimal klimatpåverkan.

(Ej helt jämförbart men betong står för ca 5 – 7 % av världens koldioxidutsläpp)

 • Lera är ett mycket klimatsmart alternativ. När den bearbetas till byggmaterial kan det göras för hand eller med mycket liten energiåtgång.
 • Lera är vanligt förekommande i vår natur, därför blir transporterna korta.
 • Torkad lera kan blötas upp och återanvändas.
 • Att bygga med lera ger ingen miljöbelastande avfallshantering.

Hälsa

 • Lera avger inga skadliga ämnen.
 • Lera kan absorbera föroreningar och odörer och ger därmed renare inomhusluft.
 • Lera är bra på att balansera luftfuktigheten inomhus vilket ger ett bra inomhusklimat. (Relativ ånghalt bör ligga mellan 40 och 60 %)
 • Torr lera binder fukt som annars hade kunnat ge upphov till mögel.

Lera vid bygg och renovering

 • Lera är ett tacksamt material – både estetiskt och funktionellt – vid renovering av äldre hus.
 • En lerputsad vägg är vindtät men släpper igenom vattenånga som ger väggen möjlighet att andas.
 • Kombineras bra med organiska material som t.ex. trä och halm och gör dem hållbara längre tid.
 • Lera är vattenlösligt och lätt att reparera.
 • Lera fäster bra på nästan alla underlag även betong.
 • Lera ger gott brandskydd.
 • Lera är ett trögt material vilket gör att det behåller värme eller kyla länge.
 • Svagare än andra bruk – men samtidigt mer elastiskt och flexibelt.
 • Om leran under byggperioden inte torkar inom rimlig tid finns risk för mögelbildning, men när det väl torkat motverkar det mögel.

Källa: Utställning av/från Lerbyggeriföreningen i Sverige samt kommentarer av Ann-Mari Sannum, Ekocentrum.

 

Taggat , , ,