Nyheter

Nu startar det viktigaste klimatmötet sedan Parisavtalet

COP24 som inleds på måndag i Polen beskrivs som det viktigaste klimatmötet sedan Parisavtalet slöts 2015. COP21 var en milstolpe i det globala klimatarbetet och har idag ratificerats av 170 länder. Men nu är det upp till bevis när reglerna för hur utsläppen ska begränsas, ska beslutas.

181204_johanna_lissinger_peitz_COP24FN:s klimatchef Patricia Espinosa har kallat toppmötet i Katowice nu i december för ”Paris 2.0”, eftersom det nu ska beslutas hur Parisavtalet ska följas upp och genomföras.

En regelbok ska tas fram över hur mycket varje land ska bidra med vad gäller utsläppssänkningar, men också hur ländernas åtgärder ska följas upp och verifieras.

Det handlar om att ta fram nationella klimatplaner, hur utsläppsminskningar ska rapporteras, och hur klimatanpassningens ska finansieras. Vidare ska det regleras hur ambitionen i de nationella klimatplanerna ska höjas över tid.

Frågan är hur klimateffekterna av åtgärderna kan mätas? Om man inte kan jämföra och följa upp ländernas insatser är det svårt att se hur man på ett trovärdigt sätt ska kunna gå vidare med Parisavtalet.

Bättre förhandlingsläge

Sveriges chefsförhandlare, Johanna Lissinger Peitz, säger i en intervju med Omvärlden att förhandlingsläget förbättrats något under året och inte är lika låst och besvärligt som tidigare.

Johanna Lissinger Peitz menar att det finns en bred vilja att enas om ”regelboken”. Den verkliga knäckfrågan är snarare att det finns olika tolkningar av Parisavtalet och ansvarsfördelningen länder emellan. Ska snabbväxande ekonomier som Kina, Brasilien och Indien tvingas ta ett större ansvar? Hur ska ansvarsfördelningen mellan rika och fattiga länder se ut?

De flesta länder vill att det ska vara ett och samma system för alla, men att det ska finnas flexibilitet i tillämpningen utifrån länders förmåga och ansvar. Då är frågan hur man bedömer olika förmågor och ansvar. Sen finns också frågan om vem som ska få stöd för omställningen, hur mycket och av vem, säger Johanna Lissinger Peitz.

Bilden: Sveriges chefsförhandlare vid COP24, Johanna Lissinger Peitz.

Källa: Miljö Online

Taggat , ,