Nyheter

London har världens mest hållbara kontorsbyggnad

Nyhets- och informationskoncernen Bloombergs nya huvudkvarter i London är troligen världens mest hållbara kontorsbyggnad. Byggnaden har fått 98,5 procent i BREEM-rating – den högsta ratingen som hittills uppnåtts för en större kontorsbyggnad. Jämfört med en typisk kontorsbyggnad drar den 35 procent mindre energi och gör av med 73 procent mindre vatten. Byggnaden är full av innovativa tekniska lösningar för värme, ventilation, belysning och vattenanvändning.

Här är några av de innovativa tekniska lösningar som finns inbyggda i huset:

August 2017

Skräddarsydda takpaneler kombinerar värme, kyla, belysning och akustiska funktioner. Systemet innehåller 500 000 LED-lampor och använder 40 procent mindre energi än ett typiskt fluorescerande kontorsbelysningssystem.

Vattenhushållning. Regnvatten från tak, avloppsvatten från kyltorn och gråvattenkällor, som bassänger och duschar, tas omhand, behandlas och återanvänds i vacuum-spolande toaletter. Det leder till en vattenbesparing på 25 miljoner liter vatten varje år.

Naturlig ventilation. När omgivande väderförhållanden tillåter kan delar av byggnaden öppnas i ett ”andningsbart” naturligt ventilationsläge. Att minska beroendet av mekanisk ventilation och kylutrustning minskar energiförbrukningen påtagligt.

171006_Bloomberg_1024x668Smarta luftflöden. Sensorer som känner av koldioxidhalten ser till att luften fördelas enligt det ungefärliga antalet personer som upptar varje zon i byggnaden. Möjligheten att dynamiskt anpassa luftflödet till följd av beläggningstider och mönster förväntas spara 600 – 750 MW-timmar kraft per år.

Kombinerad värme och kraft. Ett kraftvärmeproduktionscenter levererar värme och kraft i ett enda effektivt system vilket ger minskade koldioxidutsläpp. Spillvärme från denna process återvinns för kylning och uppvärmning och förväntas spara 500 – 750 ton CO2 varje år.

Läs mer på Bloombergs hemsida…

Källor: Miljö Online och Bloomberg

Taggat , , , ,