Övriga nyheter

Återbruk vid kontorsrenovering – spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med …...

Read More

Övriga nyheter

Ny plattform för cirkulärt byggande

Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande. Plattformen har målet att vara ett nav för samverkan och kunskapsspridning för att …...

Read More

Övriga nyheter

London har världens mest hållbara kontorsbyggnad

Nyhets- och informationskoncernen Bloombergs nya huvudkvarter i London är troligen världens mest hållbara kontorsbyggnad. Byggnaden har fått 98,5 procent i …...

Read More

Övriga nyheter

Så ska återanvändningen av byggmaterial för kontor öka

Att ta tillvara och sälja invändigt byggmaterial, som innerdörrar, glasväggar och belysning, vid renovering av kontorslokaler är fortfarande ovanligt i …...

Read More