Nyheter

Återbruk vid kontorsrenovering – spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare.

180911_IVL_Återbruk

– Det här är ett område där det verkligen går att spara, både ekonomiskt, avfallsmässigt och vad gäller klimatpåverkan. Varje år investeras miljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av inredning och avfallsmängderna är omfattande, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler i stället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor eller bygger nytt.

Spara 1,3 miljarder kronor
Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

Tänk på transporten
– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för och utsläpp från transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av stolar, säger Åsa Stenmarck.

Studien visar att det mest lönsamma att återbruka är glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar.

Läs hela rapporten här.

Källor: Miljö & Utveckling och IVL


Fotnot: Ekocentrum i Göteborg är granne med – och reception för – IVL Svenska Miljöinstitutet. Det gläder oss att IVL renoverat sina lokaler med återbruk som ledstjärna – något vi förespråkar hos oss också! Välkommen att besöka de hållbara verksamheterna på Aschebergsgatan 44!

Taggat , , ,