Jordens biologiska mångfald är under stark hot. Vi skulle behöva gå tillbaka över 65 miljoner år att hitta en artförlust motsvarande den som vi bevittnar i dag. Bevarande av arter har hittills fokuserat på stora djur som tigrar, isbjörnar och valar. Men nu visar ny forskning att det kan vara de mer sällsynta, anonyma och mindre iögonfallande arterna som är viktiga att studera för att få en tidig indikering på att ett ekosystem är på väg att kollapsa.

160824_Kanariearter_biodiversitet_kollapsDe arter som forskningsrapporten menar att vi måste hålla speciell koll på kallas ekosystemets ”kanariefåglar”. Detta i analogi med de kanariefåglar som kolgruvearbetarna använde för att kontrollera förekomsten av giftiga gaser. Ekosystemets kanariefåglar är ofta de första arter försvinner från en stressad ekosystem och kan tjäna som en varning om att en kollaps närmar sig.

Forskarna har vidare delat upp arterna i tre olika kategorier. Förutom ”kanariearter” finns ”nyckelarter” och ”ogräsarter”. Nyckelarter är de arter som är helt nödvändiga för ekosystemet och utan vilka ekosystemet snabbt skulle falla samman. Ogräsarter är arter som är anpassningsbara och lätt sprider sig, och som därför blir de som tar över om nyckelarterna försvinner.

Sammanfattningsvis menar forskarna bakom studien att vi bör lägga mer tid och resurser på att identifiera och studera kanariearter. På så sätt har vi en möjlighet att vända utvecklingen i tid. När nyckelarterna börjar försvinna är det tyvärr ofta försent att rädda ett ekosystem.

Källor: Miljö Online & The Guardian

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 24 augusti, 2016