Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. 6 av de 37 listade arterna finns viltlevande i Sverige.

160810_skunkkallaU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (IAS) ger en juridisk grund för att förebygga, minimera och mildra de negativa effekterna av invasiva främmande arter.

Förordningen ger möjlighet att gemensamt bekämpa vissa utpekade invasiva främmande arter som bedöms kunna orsaka stora skador på biologisk mångfald i den Europeiska unionen.

Förbud från 3 augusti 2016
37 arter har listats som “IAS av unionsbetydelse”. Detta innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda samt hålla dessa 37 arter efter den 3 augusti 2016, när förteckningen träder i kraft. Efter den 3 augusti 2017 blir det förbjudet att även sälja dessa arter.

Invasiva främmande arter i Sverige
Av dessa 37 invasiva arter av unionsbetydelse finns 6 arter viltlevande i Sverige. Dessa är

Kabomba, Cabomba caroliniana
Tromsöloka, Heracleum persicum,
Gul skunkkalla Lysichiton americanus (bilden),
Signalkräfta, Pacifastacus leniusculus,
Ullhandskrabba Eriocheir sinensis
Rödörad, gulbukad- samt gulörad vattensköldpadda, Trachemys scripta
Flera andra invasiva främmande arter av unionsbetydelse som säljs i Sverige, till exempel vattenhyacint (Eichhornia crassipe) och storslinga (Myriophyllum aquaticum), överlever inte i den svenska naturen på sikt.

Andra invasiva arter av unionsbetydelse som Amerikansk kopparand (Oxyura jamaicensis) och tvättbjörn (Procyon lotor) har tillfälligt besökt Sverige vid enstaka tillfällen eller hålls i djurpark. Även om dessa arter inte är ett problem för biologisk mångfald i Sverige har andra EU-länder drabbats hårt av dessa arter. Därför kommer försäljning och användning av arterna att förbjudas även i Sverige.

Läs mer…

Källa: Naturvårdsverket

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 11 augusti, 2016