Man behöver inte titta bort länge förrän det ska hända något nytt och stort när det gäller solcellers lagstiftning. Den 2 september gick regeringen ut med ett meddelande om att solcellsstödet höjs för villaägare från 20% till 30% i den nya budgetpropositionen. Dessutom höjs budgeten avsevärt med syfte att minska köerna för alla de som söker. Detta är givetvis kalasbra nyheter för villaägare som går i solcellstankar. För att reda ut vad som gäller, till exempel för de som redan står i kö, har killarna bakom Solcelsskollen skrivit om det här i sin blogg:

170922_solcellskollen_ekonomiiconDet är givetvis kalasbra nyheter för alla villaägare som går i solcellstankar. Detta kommer förutom att innebära mer pengar till villaägare som satsar på solel, leda till att kön för investeringsstöd, som i vissa fall kan uppgå till två år, drastiskt förkortas – åtminstone till en början.

Det innebär även goda nyheter för många fastighetsägare som hittills inte vågat räkna med investeringsstödet i sina investeringskalkyler. Det blir lättare att utgå från att stödet kommer komma, och sannolikt inom rimlig närtid.

Nyheten har även fört med sig en osäkerhet för flera av de villaägare som redan har ansökt om investeringsstöd. Skulle man kunna gå ur kön, och ansöka på nytt när de nya nivåerna införs? Det råder fortfarande oklarheter kring detta. Så som stödet är utformat nu så gäller detta framförallt de villaägare som installerat solceller efter den 1 juli och ännu inte har fått besked. Detta eftersom att privatpersoner kan ansöka om investeringsstöd inom 6 månader efter att projektet påbörjats. Dessa personer skulle hypotetiskt kunna gå ur kön, för att efter årsskiftet, när de nya nivåerna sannolikt har införts, ansöka om.

Vi rekommenderar dock starkt att sitta still i båten tills mer information kommer från Regeringen eller Energimyndigheten. Det lutar åt att ansökningsprocessen för stödet kommer att göras om och förenklas i samma veva. Dessutom är inte budgeten fastslagen förrän i november i år.

På ett bredare plan så har det uppstått en del diskussion kring beskedet. De flesta är överens om att det är bra att få bort köerna, dock har det väckts en del kritik mot att höja investeringsstödet.

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, uttalade sig i Ny Teknik där han påpekade att branschen gärna klarar sig själv i så stor mån som möjligt. Att ha med ett solcellsstöd i statsbudgeten som ska fastslås varje år är en skakig form av stöd som enkelt kan leda till snabba ryck, både uppåt och nedåt på marknaden.

Precis som Solelkommissionen påpekat vore det bra om det så snart som möjligt kommer en brett förankrad plan för hur man successivt kan sänka, och slutligen fasa ut investeringsstödet.

Texten uppdateras i takt med att det kommer nya besked om det nya stödets utformning, så titta in igen på bloggen för aktuell info!

Källa: Erik Wallnér, Solcellskollen

Etiketter: , , , Last modified: 22 september, 2017