Debattartikel från LRF

Den 11 maj skulle EUs jordbruksministrar ha tagit beslut om en allmän inriktning till ett nytt förslag till ekologisk förordning. Men det lettiska ordförandeskapet bedömde att man inte kunde få en kvalificerad majoritet för förslaget. Beslut väntas nu istället när ministrarna träffas i Riga 31 maj till 2 juni.

Jag tolkar tvekan från ministrarnas sida som att man har lyssnat, tagit till sig kritiken och insett vilka konsekvenser förslaget skulle få för eko-branschen, säger Eva Rülf som är marknadsutvecklare inom livsmedel på LRF.

Bättre men fortfarande inte bra förslag

150518_Kor_KRF_KALMAR G_0622Förslaget bygger på den befintliga förordningen och tack vare påverkan från bland annat Sverige har de flesta av de förslag som Kommissionen presenterade för ett år sedan försvunnit, men det är fortfarande inte ett förslag som förbättrar förutsättningarna för ekologisk produktion.

I Sverige har LRF tillsammans Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och Svenska Kyrkan haft löpande avstämningar med Näringsdepartementet. På så sätt har man kunnat ge input till vilka områden som är viktiga och vilka förslag som får stora negativa konsekvenser. I det förslag som ministrarna skulle ha tagit ställning till i måndags hade bland annat förbudet mot avhorning tagits bort, det skulle vara fortsatt möjligt att använda icke-ekologiska avelsdjur och utsäde när inte ekologiskt finns tillgängligt och möjligt för lantbrukare kan bedriva parallellt jordbruk, det vill säga ekologiskt och konventionellt jordbruk på samma gård.

Läs mer…

Etiketter: , , , Last modified: 18 maj, 2015