Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar stadigt. Mest ökar användningen av biodiesel och då främst HVO, visar en rapport från Energimyndigheten om transporternas energianvändning 2014. Rapporten visar också att bensin fortsätter att tappa till förmån för diesel bland lätta transportfordon.

150513_pumpIdag står transporter för en fjärdedel av Sveriges energianvändning, men trenden är sjunkande från 128,9 TWh år 2007 till 122,2 TWh år 2014. Basen är ännu fossila bränslen vilka stod för 88 procent av energianvändningen i inrikes transporter under 2014, men siffrorna visar på senare år en stor omflyttning inom de fossila drivmedelen.

Bensinbilarna tappar fortsatt mark, medan dieselbilarna ökar. Det är framför allt de lätta bensinlastbilarna som har halverats i antal under perioden, säger Rebecka Bergström, handläggare på Energimyndigheten.

När det gäller förnybara bränslen har intresset för etanol sjunkit kraftigt de senaste åren och etanolbilsägare tankar i större utsträckning bensin i stället för E85.

Vad gäller förnybara bränslen är det framför allt biodiesel (HVO, FAME) som visar de brantaste kurvorna uppåt i rapporten, från 0,61 TWh år 2006 till 7,51 TWh år 2014.

Enligt Energimyndighetens preliminära beräkningar är andelen förnybar energi i transportsektorn 18,7 procent enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan 2013. Sverige uppfyller alltså redan idag med råge målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år 2020.

Hämtat ur Miljö Online

Etiketter: , , , , Last modified: 13 maj, 2015