Nyheter

Tekniskt och ekonomiskt fullt möjligt rena bort läkemedelsrester

En utvärdering av Havs och vattenmyndigheten visar att det är fullt möjligt att rena bort läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar till en rimlig kostnad.

180619_HaV_reningstekniker-rapportHavs och vattenmyndigheten har under fyra år finansierat åtta olika projekt för utveckling av reningsteknik.

Resultaten är nu sammanställda i en rapport vilken visar att det finns teknik som idag kan användas för avancerad rening på svenska reningsverk till en kostnad av mellan 20 öre till 1,20 kronor per kubikmeter vatten. Det motsvarar cirka 30 – 150 kronor per person och år i en anläggning för 100 000 personer.

I projekten har bland annat utvärderats vilka effekter ozonering kan få för vattenlevande organismer, förståelse av tillämpningar baserade på aktivt kol och utveckling av analysteknik.

Genom HaV-projekten har det skapats en stark plattform att bygga vidare på för införande av teknik för läkemedelsrening vid svenska reningsverk, säger Margareta Lundin Unger vid HaV.

Här hittar du hela rapporten Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Källa: HaV och Miljö Online

Taggat