Övriga nyheter, Transport & energi

Mix av biodrivmedel och elfordon bäst för att uppnå fossilfri fordonsflotta

En student i teknisk fysik vid LTH, Lunds universitet, har jämfört ett antal biodrivmedel och elektriska drivlinor med varandra, för …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners, Övriga nyheter

Debatt: ”Det krävs både biodrivmedel och elbilar”

REPLIK. IVL bedömer en teknologi utifrån gårdagens förutsättningar vilket leder fel. Om Sverige ska nå en 80-procentig reduktion av koldioxid …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners

Mer miljövänliga drivmedel i våra bilar

Den 17 mars presenterade regeringen ett nytt förslag om hur bilar, bussar, lastbilar och andra fordon ska drivas av mer miljövänliga …...

Read More

Övriga nyheter

Bioekonomin växer med nya standarder

Flera nya standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle publiceras i …...

Read More