Nyheter

Sveriges 20 Miljöbästa kommuner 2020

Aktuell Hållbarhet: Den 14 maj lanseras kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun. Redan nu presenterar man de kommuner och städer som visar bäst ambition och aktivitet på miljöområdet 2020.

AH miljöbästa kommun 2020

Syftet med rankningen är att på bred front mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där 86,6 procent av kommunerna har svarat (82 procent år 2019) samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och SKR. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

Sedan 2019 är det möjligt att vinna rankningen i de tre olika SKR-kategorierna; storstäder och storstadsnära kommuner (46 kommuner), större städer och kommuner nära större stad (108 kommuner) och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner).

Den 14 maj lanseras årets upplaga av Miljöbästa kommun. Resultatet skulle ha presenterats under konferensen Hållbar Kommun som på grund av rådande läge är framskjuten till den 1 oktober.

– Vi kommer istället att presentera årets vinnare under ett kostnadsfritt webbinarium som sänds den 14 maj, samma dag som konferensen skulle ha ägt rum. Då detta är viktiga och aktuella frågor vill vi inte vänta till oktober med att diskutera resultatet, säger Catrin Offerman, projektledare för Sveriges Miljöbästa kommun.

Här kan du läsa mer om webbinariet den 14 maj och anmäla ditt intresse. 


Källa: Aktuell Hållbarhet, där du kan läsa vilka kommuner som nominerats!

Taggat ,