Nyheter

Microsoft kartlägger biologisk mångfald globalt

Miljö Online: Mjukvaruföretaget Microsoft har startat ett nytt projekt för att kartlägga och stödja biologisk mångfald globalt.

Planetary-Computer

Initiativet har fått namnet ”The Planetary Computer” och innebär att Microsoft med hjälp av artificiell intelligens, AI, övervakar och utvärderar data om ekosystem. Det bygger på Microsofts 2,5 år gamla AI for Earth-program, som har stött ungefär 500 miljödataprojekt globalt.

Verktyget ska kunna användas av forskare, miljöorganisationer, myndigheter och företag. Till exempel kan stadsplanerare och jordbrukare få en bättre förståelse för översvämningsrisker och för markhantering. Vidare kan verktyget användas för att göra uppskattningar av det globala kolförrådet som är bundet i träd, gräsmarker och jordar, samt identifiera lokal flora och fauna på de mest avlägsna, svåråtkomliga platserna på jorden.

Förhindra olagligt fiske

Plattformen kan också användas för att skydda biologisk mångfald i haven genom att övervaka fiskefartygs rörelser för att förhindra oreglerat och olagligt fiske.

Microsoft meddelar också att man inleder ett samarbete med Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network. Organisationen kommer att med hjälp av verktyget noggrant övervaka jordens biologiska mångfald och skapa mätningar som forskare och naturvårdare ska kunna använda.

Ett specifikt projekt som visades under tillkännagivandet var Map of Biodiversity Importance, skapat av NatureServe, en kartläggning av de platser som är viktigast för den biologiska mångfalden över hela USA.

Till The Planetary Computer

Källa: Miljö Online och Microsoft

Taggat , ,