Med en ny metod kan koldioxid från SSAB:s stålverk i Luleå omvandlas till nyttiga ämnen, till exempel myrsyra. Metoden testas nu av forskare vid Luleå tekniska universitet.

161009_stal_luleaforskare-700-394Järn- och ståltillverkningen är den industri som släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Stora mängder koldioxid bildas i masugnarna och följer med rökgaserna ut i atmosfären.

För att minska utsläppen har stålindustrin sneglat på så kallad CCS, avskiljning och lagring av koldioxid, som innebär att koldioxid pumpas ner och lagras i berggrunden.

Nu vill forskare vid Luleå tekniska universitet ta ett steg till. De ska testa en metod för att avskilja koldioxid från stålverkens rökgaser med hjälp av ett enzym och sedan omvandla koldioxiden till myrsyra med hjälp av elektricitet.

Läs mer…

Källa: Ny Teknik

Etiketter: , , , , , , , , Last modified: 10 oktober, 2016