Supermiljöbloggen: Covid-19 är bara början och kommer att följas av ännu dödligare virusutbrott om inte människans exploatering av djur och natur inom kort stoppas. För att minska risken för fler pandemier behöver människans ekologiska fotavtryck minska rejält.

200602_fladdermusNär covid-19 växte fram i den kinesiska staden Wuhan i december 2019 började man tidigt misstänka att smittan kom från den lokala marknaden och handeln med vilda djur. Även om det är för tidigt att slå fast om marknaden utgjorde själva ursprunget eller om den bara fungerade som en “förstärkande miljö” kan nog de flesta hålla med om att det är en synnerligen dålig idé att ha en massa olika exotiska djur samlade tillsammans på en lite yta där de kommer i kontakt med varandra.

Som de flesta nu vet orsakas covid-19 av ett coronavirus, sars-cov-2, som är nära släkt med de coronavirus som låg bakom de tidigare zoonotiska epidemierna, sars och mers. Dessa virus tycks alla härstamma från fladdermöss och kan flytta över till oss människor via andra djur som fungerar som bryggor. I fallet sars (sars-cov-1) handlade det om maskpalmmårdar som såldes på djurmarknader.

Läs mer på Supermiljöbloggen här…

Etiketter: , , , , , Last modified: 8 februari, 2022