Nyheter

Fler nyttoinsekter i jordbruk med olika grödor

Ett jordbruk med flera olika grödor har fler nyttoinsekter, konstaterar forskare i en ny studie. Men det krävs också en mångfald i det omgivande landskapet, med exempelvis skog och hagmark i anslutning till odlingsmarken.

cereals

Foto: Ralf Kunze

I studien, som gjorts av forskare i Sverige, Frankrike och Spanien, framgår det att i landskap med flera olika sorters grödor är nyttoinsekterna, till exempel bin och jordlöpare, upp till 10 procent fler än i ett odlingslandskap där enstaka grödor odlas. Men för att nyttoinsekterna ska trivas krävs också att en viss del av marken inte odlas.

Att nyttoinsekter, som bland annat bidrar med pollinering och håller skadeinsekter borta, trivs sämre i ett intensivt jordbruk med få grödor än i ett landskap med en mångfald av miljöer och grödor har även tidigare forskning pekat på, framhåller forskarna. Det man nu har gjort är att titta närmare på sambanden mellan antalet grödor och nyttoinsekter. I studien, som nyligen har publicerats i Journal of Applied Ecology, har data från en rad fältstudier i Skåne sammanställts. På sammanlagt 154 fält har insekter och spindlar inventerats, liksom grödor och omgivande landskap.

Läs hela Elin Vikstens artikel här…

Källa: Extrakt

Bild: Ralf Kunze för Pixabay

Taggat , , ,