Events

Medicinering och antibiotikaresistens – nya lösningar på problemen!

15 mars, 2017
18:00
 till 
19:30

Visste du att 900 ton läkemedel slängs per år till en kostnad av över 600 miljoner och en enorm miljöpåverkan*? Dessa utmaningar löser nu två Göteborgsbolag på banbrytande sätt! Lär er om framtidens hantering av sjukdomar och hur ni kan vara med och påverka utvecklingen. Ny diagnostik för minskad antibiotikaanvändning ger bättre världshälsa och renare miljö!

Den här kvällen träffar du innovatörer som vill lösa de enorma problemen kring mediciner och antibiotika(resistens).

Blick_1928diagnosticsAntibiotikaresistens är ett globalt växande hot mot vår hälsa. Grunden till problemet är överanvändningen av antibiotika. Bättre diagnostik ger möjlighet till snabb, riktad behandling och kan därigenom minska antibiotikaanvändningen samt spridningen av resistenta bakterier i samhället. 1928 Diagnostics erbjuder en webbtjänst som analyserar bakteriers DNA på några minuter och ger en resistensprofil till läkaren så att rätt behandling kan sättas in flera dagar tidigare än med dagens metoder. Resultatet är sparade liv, minskad spridning av resistenta bakterier samt sparade kostnader för samhället.

Mevia-personerMevias devis är ”rätt dos vid rätt tid”. Deras teknik anpassas till olika typer av förpackningar, dosetter och dospåsar och skickar information om tablettintag i realtid till Mevias IT-system MIA på samma sätt som en mobiltelefon.

 

Den här kvällen träffar du träffar Susanne Staaf från 1928Diagnostics och Jesper Hassel från Mevia.


Hämtat ur artikel i Läkartidningen 10/2004:

❙❙ Fakta: Två exempel på återlämnade läkemedel

Fall 1: En anhörig till en avliden patient återlämnade insulin och diabeteshjälpmedel i form av 2 000 sprutor, 600 kanyler och 400 blodprovstagare.

Fall 2: Vårdpersonal återlämnade för en avliden patient 38 olika preparat i 212 förpackningar plus apodos för 5 dagar. Här ingick t ex 800 furosemid 40 mg, 1 500 digoxin 0,13 mg, 7 200 dextropropoxifen 100 mg samt 93 förpackningar metylcellulosa 4 × 5 ml, motsvarande en kostnad på 11 800 kr enbart för metylcellulosa.

 

*[fakta från superbugs]


FRITT INTRÄDE! Du behöver inte föranmäla dig till våra onsdagskvällar, men kom i tid – välkommen!

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.