Mevia – rätt dos vid rätt tid

Tänk om det gick att öka patienters självständighet, omedelbart återkoppla till berörda parter samt spara pengar.

Mevias teknik anpassas till olika typer av förpackningar, dosetter och dospåsar och skickar information om tablettintag i realtid till vårt IT-system MIA på samma sätt som en mobiltelefon.

IT-systemet kan kopplas till andra system via vårt API så att användaren bara behöver jobba i ett system.

IT-systemet skickar påminnelser och återkopplar via sms, automatiserade röstsamtal eller via pushnotiser i vår mobilapp.

Till Mevias webbplats

VGR_run_png_proj_medfinans_transpMevia ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.